Present Continuous kiedy always
Gramatyka

Kiedy używamy always w czasie Present Continuous?

Bardzo często w trakcie przygotowywania się do testów z serii “Present Simple vs Present Continuous” uczniowie wykuwają jedną z odmian regułki, brzmiącej mniej więcej tak: “jeśli czynność jest powtarzalna (always,often…), używamy Present Simple, jeśli dzieje się teraz albo jest to plan na przyszłość – Present Continuous”. O ile zazwyczaj wystarczy ona do przetrwania w szkolnym środowisku, o tyle problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład w ogłoszeniu o pracę zobaczymy zdanie: “We are always looking for young ambitious people”, albo w komedii romantycznej usłyszymy: “You are always doing this, I can’t keep on living like this!”, gdy jeden z bohaterów nie odłoży herbaty na podstawkę.

Kiedy zatem używamy always z Present Continuous?

Przyjrzyjmy się pierwszemu przytoczonemu wyżej przykładowi:

  • We are always looking for young ambitious people. – Zawsze szukamy młodych ambitnych ludzi.

W tym przypadku zastosujemy czas Present Continuous z always, aby podkreślić ciągłość lub powtarzalność szukania. Zdania oczywiście nie należy tłumaczyć tutaj literalnie, naszym celem nie jest przekazanie informacji, że poszukiwania prowadzimy dosłownie przez cały czas.

Poniżej inne przykłady:

  • I’m always reading something. – Zawsze coś czytam (dużo czytam i bardzo często zobaczysz mnie z książką).
  • We are always meeting them in this restaurant. – Zawsze spotykamy ich w tej restauracji (zazwyczaj kiedy odwiedzamy tę restaurację, oni też tam są).
  • My German teacher is always organizing surprise picnics with his best students. –  Mój nauczyciel niemieckiego zawsze organizuje pikniki niespodzianki dla swoich najlepszych uczniów (robi to regularnie, jakkolwiek niepokojące by to nie było).

Teraz rzućmy okiem na drugi przykład przytoczony we wstępie:

  • You are always doing this, I can’t keep on living like this! – Zawsze to robisz, nie mogę już tak dłużej żyć!

Tutaj mamy okazję poznać kolejne zastosowanie czasu Present Continuous, a mianowicie narzekanie. W większości przypadków bezpiecznie możemy założyć, że osoba, która słyszy takie zdanie, nie robi tego czegoś dosłownie przez cały czas. Może odkłada herbatę bez podstawki raz w tygodniu, ale w oczach napastnika dzieje się to zawsze. Always możemy zatem wykorzystać z czasem Present Continuous, aby podkreślić naszą irytację daną czynnością.

Kilka innych przykładów:

  • He is always wearing his stupid medieval armor! – On zawsze nosi swoją głupią średniowieczną zbroję! (oczywiście nie nosi jej dosłownie przez cały czas… a przynajmniej taką możemy mieć nadzieję).
  • She is always borrowing my laptop! – Ona zawsze pożycza mojego laptopa! (robi to bardzo często, a my musimy przecież pracować).
  • They are always arguing about Disco Polo. – Oni ciągle kłócą się o Disco Polo. (…)

Warto więc zapamiętać, że always z Present Continuous używamy, gdy chcemy podkreślić powtarzalność bądź ciągłość danej sytuacji, albo na coś ponarzekać.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat kłopotliwych zagadnień gramatycznych, zachęcam do lektury na przykład artykułu “Much, many, a lot of – najważniejsze różnice”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s