Egzamin Stanag 6001
STANAG 6001

Egzamin STANAG 6001 – angielski militarny

W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć, czym jest egzamin STANAG 6001 oraz jak się do niego skutecznie przygotować.

Nazwa egzaminu stanowi skrót od angielskiego Standardization Agreement, czyli tzw. Umowy Standaryzacyjnej NATO. Określa ona ścisłe warunki współpracy podczas wojskowych lub technicznych procedur. Każdy z krajów członkowskich zobowiązany jest do wdrożenia założeń STANAG-u w swojej armii.

STANAG 6001

Jednym z nich jest właśnie egzamin STANAG 6001, który określa poziomy znajomości języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. W niniejszym artykule zajmiemy się oczywiście egzaminem z języka angielskiego.

Podobnie jak w przypadku egzaminu certyfikacyjnego CAE, poziom biegłości językowej określany jest według czterech podstawowych kategorii, tj.: słuchania, mówienia, czytania oraz pisania.

Poziomy zaawansowania językowego

STANAG 6001 różni się oznaczeniami poziomów zaawansowania językowego od poziomów Cambridge, można je jednak analogicznie ze sobą połączyć. Określa się je cyframi:

 • 1 – podstawowy – odpowiada poziomowi A1/A2;
 • 2 – średniozaawansowany / znajomość czynna w ograniczonym zakresie – odpowiada poziomowi podstawowemu / samodzielności A2+/B1/B1+;
 • 3 – zaawansowany / profesjonalne minimum – odpowiada poziomowi samodzielności / biegłości B2/B2+/C1;
 • 4 – biegły / profesjonalny – odpowiada poziomowi biegłości C1/C2;
 • 5 – doskonały (poziom native speakera / bilingwalny) – odpowiada poziomowi biegłości C2.

Kto może zdawać egzamin STANAG 6001?

Chociaż egzamin STANAG 6001 jest z założenia przeznaczony dla osób wojskowych z resortu obrony narodowej, to jednak dostępny jest również dla pełnoletnich osób cywilnych. Z uwagi na specjalistyczny charakter tego certyfikatu, warto określić, komu właściwie może się przydać.

Oprócz osób wojskowych, może przysłużyć się szczególnie osobom cywilnym, które obrały sobie ścieżkę kariery w strukturach militarnych, tj. studenci Wojskowej Akademii Technicznej, kadra nauczycielska i lektorzy języka angielskiego, chcący przygotowywać do egzaminu STANAG. Jest on oczywiście respektowany we wszystkich krajach członkowskich NATO, dlatego otwiera drzwi również do kariery międzynarodowej w strukturach wojskowych. Jeśli planujemy związać swoją przyszłość z którymś z powyższych obszarów, ten egzamin może być dla nas dużą pomocą.

Jak się przygotować?

Przygotowując się do egzaminu, warto skorzystać z materiałów takich jak:

 • materiały, obejmujące również przykładowe egzaminy STANAG 6001, z oficjalnej strony Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych. Wybiera się tam poziom, który nas interesuje (od 1 do 4). To absolutna podstawa, jeśli chodzi o przygotowanie się do tego egzaminu;
 • przykładowe testy dostępne na stronie STANAG 6001;
 • przykładowe testy dostępne na stronie Campaign Military English;
 • podręcznik do nauki języka angielskiego militarnego Campaign. English for the Military (części od 1 do 4);
 • uzupełniające materiały dostępne na kanale Life is a Special Operation, gdzie znajdziecie przydatne słownictwo z zakresu militarystyki;
 • dodatkowo materiały dostępne na kanale Christopher Chaos, gdzie także osłuchacie się z przydatnym militarnym słownictwem.
 • Wszelkie materiały dotyczące Business English (tematy bardzo często się przenikają) – znajdziecie je chociażby w moim artykule dotyczącym angielskiego biznesowego.

Należy pamiętać, że ogólna znajomość języka angielskiego może nie wystarczyć. Do zdania egzaminu STANAG 6001 wymagany jest również specjalistyczny żargon wojskowy.

Kto przygotowuje egzamin STANAG 6001?

Modele egzaminacyjne przygotowywane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych MON, której siedziba mieści się w Łodzi, na potrzeby resortu wojskowego. Komisja ta ma za zadanie wyznaczać i utrzymywać odpowiednie standardy egzaminowania językowego w państwowych siłach zbrojnych.

Jednak uprawnienia do egzaminowania na poziomie 1 i 2 uzyskały również:

 • Dowództwo Generalne RSZ;
 • Żandarmeria Wojskowa;
 • wszelkie uczelnie o profilu wojskowym.

Egzaminowanie z języka angielskiego na poziomie 3 i 4, a także to eksternistyczne na poziomach od 1 do 3 z innych języków obcych, prowadzi wyłącznie Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON.

Egzamin STANAG 6001 – jak do niego podejść?

Żeby w ogóle podejść do egzaminu STANAG 6001, należy najpierw wysłać zgłoszenie egzaminacyjne w formacie tekstowym, a następnie uiścić opłatę egzaminacyjną, która wynosi łącznie 260 zł (poszczególne cztery części kosztują po 65 zł). Nie jest zatem tak kosztowny jak egzamin CAE, chociaż posiadanie certyfikatu STANAG 6001 daje dużo bardziej ograniczone możliwości w porównaniu z tym przygotowanym przez Uniwersytet Cambridge.

Wszystkie z czterech części egzaminu STANAG 6001 na poziomie 1 i 2 odbywają się w tym samym dniu, w następującej kolejności:

 • czytanie;
 • słuchanie;
 • pisanie;
 • mówienie.

Sam egzamin najczęściej rozpoczyna się o godzinie 8:30. Pierwsze trzy części egzaminu, czyli etap pisemny, trwa do ok. godziny 12:00. Następnie rozpoczyna się etap ustny, czyli egzamin z mówienia. Wszyscy kandydaci przystępują do tego etapu według ściśle ustalonej wcześniej kolejności.

Żeby uzyskać certyfikat, należy zdobyć minimum 70% maksymalnej liczby punktów.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w przeciągu 21 dni. Jeśli uda nam się pomyślnie zdać test, certyfikat wysyłany jest drogą pocztową.

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące egzaminu STANAG 6001 lub potrzebujecie pomocy w przygotowaniu do niego – zapraszam do kontaktu

if (typeof CeneoAPOptions == “undefined” || CeneoAPOptions == null) { var CeneoAPOptions = new Array(); stamp = parseInt(new Date().getTime()/86400, 10); var script = document.createElement(“script”); script.setAttribute(“type”, “text/javascript”); script.setAttribute(“src”, “//partnerzyapi.ceneo.pl/External/ap.js?”+stamp); script.setAttribute(“charset”, “utf-8”); var head = document.getElementsByTagName(“head”)[0]; head.appendChild(script); } CeneoAPOptions[CeneoAPOptions.length] = { ad_creation: 505566, ad_channel: 28498, ad_partner: 17512, ad_type: 3, ad_content: ‘3275844,3275845,15295385’, ad_format: 4, ad_newpage: true, ad_basket: true, ad_container: ‘ceneoaffcontainer505566’, ad_formatTypeId: 1, ad_contextual: false, ad_recommended: false, ad_showRank: false };
Advertisement

2 thoughts on “Egzamin STANAG 6001 – angielski militarny”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s