Spotkanie biznesowe po angielsku
Business English, Materiały do nauki

20 przydatnych zwrotów na spotkanie biznesowe po angielsku

W jednym z ostatnich artykułów pisałem o tym, jak skutecznie uczyć się Business English. Tym razem postanowiłem przygotować dla Was garść zwrotów, które mogą okazać się przydatne, jeśli w pracy czeka Was spotkanie biznesowe po angielsku. Miłej lektury.

Business English – przydatne zwroty – spotkanie w pracy

 • The purpose of today’s meeting is to discuss… – Celem dzisiejszego spotkania jest omówienie…
 • Now that everyone’s here, let’s get started… – Skoro wszyscy są tutaj, zacznijmy…
 • Let’s look at the first item on the agenda… – Przyjrzymy się pierwszej kwestii, którą mamy do omówienia…
 • First, let’s talk about… – Najpierw porozmawiajmy o…
 • Could you please clarify…? – Czy możesz proszę doprecyzować/wyjaśnić…?
 • One minute please, it seems we haven’t discussed… – Jeszcze chwila, wygląda na to, że nie omówiliśmy…
 • Let’s move on to… – Przejdźmy do…
 • So we’ve decided to… – Zdecydowaliśmy więc, że…
 • Let’s get down to business. – Przejdźmy do rzeczy.
 • We’ll deal with that in a moment. – Zajmiemy się tym za chwilę.
 • Tom, I’d like to get your opinion on… – Tom, chciałbym poznać twoją opinię na temat…
 • Does anyone have anything to add? – Czy ktoś ma coś do dodania? 
 • I’m certain that this is the best possible option on the table. – Jestem przekonany, że to najlepsza dostępna możliwość.
 • I agree/disagree with what Chris has said.  – Zgadzam/Nie zgadzam się z tym, co powiedział Chris.
 • I’m with Henry on this. – W tej kwestii zgadzam się z Henrym. 
 • I see it differently. – Widzę to inaczej./Mam inną opinię na ten temat.
 • Sorry Mary, I didn’t catch that… Could you repeat it please?  – Przepraszam Mary, nie do końca usłyszałem, co mówiłaś. Czy możesz proszę powtórzyć?
 • Excuse me for interrupting, but… – Przepraszam, że przerywam, ale…
 • Let’s go over what we’ve agreed. – Raz jeszcze przyjrzymy się temu, co ustaliliśmy.
 • I guess that will be all for today. Thanks for coming. – Na tym więc możemy zakończyć spotkanie. Dziękuję za przyjście.

Business English – przydatne słownictwo – spotkanie w pracy

 • Productive – produktywny

He had an amazingly productive five years.

 • Unproductive – nieproduktywny

It was such an unproductive meeting – we didn’t make a single decision.

 • To stick to the point – trzymać się tematu

Could you please try to stick to the point?

 • To wander off the point – zbaczać z tematu

You’ve wandered off the point, in case you thought I hadn’t noticed.

 • To miss the point – nie zrozumieć, co ktoś miał na myśli

What you say is true, but you’ve missed the point of my argument.

 • Outcome – wynik, rezultat

It’s too early to predict the outcome of the meeting.

 • To hold a meeting – prowadzić spotkanie

Yesterday they held a meeting to plan the next marketing campaign.

 • To sum up – podsumowując/ aby podsumować

It’s time to sum up our meeting.

 • To deal with – radzić sobie z

We will have to deal with it later.

Mam nadzieję, że podane wyżej zwroty przydadzą się Wam na spotkaniach w pracy. Jesteście zainteresowani nauką Business English?

W takim przypadku serdecznie zapraszam do lektury mojego wcześniejszego artykułu dotyczącego angielskiego biznesowego lub do kontaktu, jeśli chcielibyście umówić się na zajęcia. 🙂

Advertisement

4 thoughts on “20 przydatnych zwrotów na spotkanie biznesowe po angielsku”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s