Much, many, a lot of - różnice
Gramatyka

Much, many, a lot of – najważniejsze różnice

Kiedy używać much, many oraz a lot of? Właśnie takie pytanie dosyć często zadają uczniowie i to niekoniecznie tylko ci dopiero zaczynający swoją przygodę z angielskim. Wbrew pozorom nie jest to wcale skomplikowane zagadnienie i jego trudność wynika zazwyczaj z braków w wiedzy dotyczącej zasad gramatycznych. W poniższym tekście postaram się w jak najprostszy sposób rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowań much, many oraz a lot of.

Policzalne, czy niepoliczalne?

Kluczową kwestią jest tutaj określenie, czy dany rzeczownik jest policzalny (countable) czy niepoliczalny (uncountable). Jak to zrobić? W większości przypadków wystarczy po prostu zastanowić się, czy dany przedmiot możemy policzyć, bez używania żadnych “dodatkowych narzędzi”. Bez problemu stwierdzimy zatem, ile długopisów leży na stole (od razu na myśl przychodzi mi tutaj gimnazjalny kurs Metodą Callana) albo ile imponujących antycznych kolumn postawił sobie nasz sąsiad przed domem. Kiedy mowa natomiast o czekoladzie, czy wodzie, musimy już posiłkować się odpowiednio tabliczkami i butelkami. Jeśli powyższe tłumaczenie do Was nie przemawia, dobrym pomysłem jest po prostu sprawdzenie, czy dany rzeczownik ma  liczbę mnogą, chociaż, jak zwykle, tutaj też są wyjątki, którym przyjrzymy się w jednym z następnych artykułów.

Much, many, czy a lot of?

Zatem do rzeczy:

Many, używamy z rzeczownikami policzalnymi. Warto zauważyć, że zazwyczaj stosujemy to słowo w pytaniach i zdaniach przeczących. W przypadku zdań twierdzących many zwykle pojawia się, kiedy mamy do czynienia ze stylem formalnym. 

Poniżej kilka przykładów:

Many people would disagree with your ludicrous ideas.

How many wild boars are there in the forest?

There are too many Tik Tok videos.

I don’t have many clothes.

Much, używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi. Można spotkać się z opinią, że należy unikać stosowania tego słowa w zdaniach twierdzących. Fakt, jeśli chodzi o takie wyrażenia much chociażby w mowie potocznej usłyszymy dosyć rzadko (zazwyczaj ustępuje ono miejsca a lot / a lot of). Jeśli już do takiej sytuacji dojdzie, zwykle, jak w przypadku many, będzie chodziło o formalny angielski.

I don’t have much money to give you.

She doesn’t have much time.

Do you see Thomas much?

Clearly, much emphasis is given to the second language in bilingual classes.

A lot of używamy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Podobnie jak w przypadku much/many, tak i tutaj możemy spotkać się z różnymi opiniami na temat tego, w jakich zdaniach możemy korzystać z tego wyrażenia. Prawdą jest, że najczęściej a lot of spotkamy w zdaniach twierdzących, nie jest to jednak reguła. 

Np.

That’s a lot of money.

Are there a lot of good players at your tennis club?

I don’t have a lot of time

Sprawa ma się jednak trochę inaczej, kiedy mowa o pytaniach przeczących i tutaj many/much nie możemy zastosować zamiennie z a lot of, gdyż zmieni to wydźwięk naszej wypowiedzi.

Porównajmy te dwa zdania:

Haven’t they sold many tickets? – w tym przypadku pytający spodziewa się, że sprzedano mało biletów. 

Haven’t they sold a lot of tickets? – w tym przypadku pytający spodziewa się, że sprzedano dużo biletów

Warto tutaj zauważyć, że a lot of zazwyczaj nie pojawia się w formalnym angielskim.

I co dalej?

Jak zatem rozróżnić, kiedy powinniśmy użyć much, many i a lot of? Najważniejsze jest określenie, czy rzeczownik, którego używamy, jest policzalny czy niepoliczalny. Następnie, jeśli nie chcemy zabrzmieć zbyt formalnie, czy po prostu nienaturalnie (nie ma tu jednak powodów do paniki), warto pamiętać o regułach dotyczących zdań twierdzących, przeczących oraz pytań, o których pisałem w powyższym artykule.

Źródła wykorzystane w artykule (które polecam wszystkim pasjonatom języka angielskiego!):

Advertisement

1 thought on “Much, many, a lot of – najważniejsze różnice”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s